Riva Güzelleri

Reklamlar

Riva Yok Olmasın!

Kunduz

Ebemkuşağına dolanmış hecelerde

Bir kunduz gördüm dün gece

O ki, güneşten kopmuş sanki bir ece

 

Billur akan sularında nehrin…

Bir lotus inşa ediyordu içine

Sılayı  rahmin…

 

Ne firaklı naylon kıta, ne de onun arsız dişleri,

Unutturamaz gördüğüm o akça bulutu…

Kunduzun yaşamı çarpan evindeki

serbaz umudu…

Titanların Karbonu

Titanik, titanların içindeki gemi…

nefesimizde yalancı bir şafak özlemi…

 

Dizüstünde Ay’ı taşıyan son asır ki,

Son yolcu…

Titanlar ki, çimarivada yaşa, var olcu…

 

Günü tuzlu suya bürüyen Ay

Karbondan kefenlere

sarılmış güneşleri say…

 

Umay’ın katlinden de, sen suçlusun

çi-ma-ri-va-da-ki Ay…